مدیریت و تغذیه گاوهای شیری و پرواری


بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس تماس:   menooriyan@razi.ac.ir

 

 6- اسلاید نژاد های گاو مطرح دنیا 

 

 

  

 

 

   5- بیماریهای گاو پیشگیری و واکسیناسیون آن:

شما می توانید در لینک زیر اطلاعات خوبی را در خصوص بیماریها ی گاو ، راههای پیشگیری و واکسیناسیون آن کسب کنید.(10/3/1389)

 

بیماریهای گاو  پیشگیری و واکسیناسیون آن

 

 

 4- مدیریت تغذیه گله گاوهای شیری و گوساله های پرواری:( جدید 20/2/1389)

مقدمه:

آنچه که مسلم است با نگاهی گذرا به جداول NRC مشخص است که نیاز غذایی دامها بر اساس وزن ، سن ، میزان تولید و شرایط فیزیولوژیکی دسته بندی و بیان شده است.مثال : در NRC 2001 گاوهای شیری جدول 4-14 (جدول شماره 4 از فصل 14) . بر اساس گاوهای با وزن 680 کیلوگرم، اوایل دوره شیردهی، ستون اول شاخص کیلو گرم شیر تولید گاو، ستون دوم درصد چربی شیر، ستون پنجم تغییرات وزن است.بر اساس شرایط سنی و فیزیولوژیکی گله گاوهای شیری را می توان به دسته های زیر گروه بندی نمود.شما می بایست گله خود را بر اساس تقسیم بندی که در ان آر سی وجود دارد دسته بندی کنید.

 

 

 

دانلو کنید : مدیریت تغذیه گله گاوهای شیری و گوساله های پرواری- اسلاید

 

          -  مدیریت تغذیه گله گاوهای شیری و گوساله های پرواری- فایل Word 

 

  

3- زایش گوساله :

 چگونگی مدیریت زایش گوساله یکی از مهم ترین عملیات های مزارع پرورش گاوهای شیری است. در اسلاید زیر که 44 اسلاید می باشد از آغاز تا پایان زایش یک گوساله توسط اینجانب در مزرعه کشتو صنعت اصلانی( کیلومتر35 همدان - قهاوند) به تصویر کشیده شده است. روز گزینه زیر کلیک کنید تا دانلود کنید

 

 1- مراحل زایش گوساله.

 

اسلاید  Calving Stagse

 

 

گوساله دانی  از نوع گلخانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- بهبود تخمیر شکمبه و کاهش متانوژنسیس

  مقدمه :


  در زیر اسلایدی درج شده که این مساله را مورد مطالعه قرار داده است   دانلود کنید

 

 

.Methanogenesis     متا نوژنسیس

 

 

1- بیماری کتوز در گاوهای شیری:

.( در لینک زیر دانلود کنید)

 

 

1- بررسی تاثیر مصرف پروپیلن گلیکول بر بیماری کتوز در گاوهای شیری

گزارش تخلف
بعدی