اسلاید های آموزشی
اسلاید های آموزشی


در این بخش انواع اسلاید های آموزشی در خصوص علوم دام وطیور برای استفاده شما هم وطن های ارجمند قرار داده خواهد شد.


1- سیلو و انواع آن2- پرورش و نژاد های گوسفند3- پشم چینی گوسفندان


4- بره زایی


5- اسلاید قطع دنبه بره های سنجابی


6- اسلاید سمینار قطع دنبه در گوسفندان


7- تاثیر گیاهان دارویی بر جمعيت ميكروبي شكمبه و عملكرد گوسفند نژاد مهربان

                  اسلاید دفاع از رساله دکتری

8- سیلو و انوع آن ویرایش جدید Silo and Silage

گزارش تخلف
بعدی